Garantivillkor – Generellt

Alla produkter från Mora Armatur konstrueras och tillverkas enligt gällande EU-standarder. Produkterna testas grundligt i vår fabrik innan de levereras ut till kund. 

Vi ber dig läsa och följa de användnings- och underhållsinstruktioner som medföljer produkten noggrant. Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig hållbarhet hos produkten. 
Du måste ha följt produktens monterings- och skötselanvisningar samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monterings- och skötselanvisningar hittar du i produktförpackningen eller på vår hemsida. Monteringen måste vara fackmannamässigt utförd.

Reklamation
Om du inte är nöjd eller om varan är felaktig ska du reklamera varan där du har inhandlat den (i butiken eller via installatören). Som kund ska du kunna styrka tidpunkt för inköp av varan genom att uppvisa kvitto eller kopia av faktura som avser leveransen.

Så här får du hjälp
Kontakta din återförsäljare. Se till att alltid spara ditt inköpskvitto, det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla.