Om Mora

Mitt i Sverige i hjärtat av Dalarna ligger en av världens modernaste armaturfabriker. Här har vi tillverkat vattenkranar sedan 1927.

Vår historia startade med Frost Matts Mattsson som var en ung entreprenör och som 1865 grundade FM Mattsson i byn Östnor utanför Mora. Frost Matts Mattsson gick bort 1914, men redan tidigare hade hans söner Anders och Karl tagit över ledningen av företaget.

År 1926 lamslogs arbetet på fabriken av en årslång strejk, som ledde till att Frost Karl tillsammans med sin fru Anna Maria startade sin egen fabrik, Mora Armatur. Tolv man från det gamla företaget följde med Frost Karl över bygatan och sedan 1927 är Mora Armatur etablerat som ett ledande kvalitetsvarumärke inom branschen.

I dag, snart 90 år senare, är Mora Armatur en av norra Europas största och modernaste armaturfabriker.
Närmare 450000 kranar lämnar årligen fabriken för att inreda kök och badrum världen över.

Historia

Mora Armatur grundades 1927 i byn Östnor utanför Mora av Frost Karl Mattsson och hans fru Anna Maria. Här följer en historisk tillbakablick om Mora Armatur och byn Östnor. 
Bönderna i Mora hade en besvärlig tid under 1700-talet. Då gav den magra jorden så dåliga skördar att befolkningen tvingades söka nya vägar för sin försörjning. För att dryga ut kassan började man i Östnor by i Mora att tillverka den nu så kända Moraklockan. Efter den vanliga arbetsdagens slut gick bönderna in i kammaren och började arbeta med sitt extraknäck. På det sättet lades grunden till den hantverkstradition som idag är en av bygdens största tillgångar. 

Urverkstillverkningen gav kunskap och erfarenhet av att arbeta i mässing. Hela byn såg ut som en enda stor urmakeriverkstad. I mitten av 1800-talet dog tillverkningen närmast ut. Konkurrensen blev för stor mot billigare och kvalitetsmässigt sämre ur från Tyskland och Amerika. 

Nu började man i Östnor att tillverka Sveriges första symaskiner. Efter tolv års tillverkning konstaterades att symaskinspriserna under den rådande depressionen blivit så nedsatta, att fabriksdelägarna inte kunde nå nöjaktigt resultat. 
Nästa industriförsök i byn gjordes nu av byamännen Finn Anders Andersson och Frost Mats Mattsson.

Finn Anders tog upp knivtillverkningen, som numera funnit marknad över hela världen (morakniven). Gelbgjutaren Frost Mats Mattsson gjöt sedan mitten av 1800-talet klockhjul åt dem som tillverkade Moraklockor och dessutom söljor för sockendräkten, hästpinglor och selbeslag. 1876 gjöt han sin första kran och inledde därmed den berömda tillverkningen av vattenkranar från Östnor. 

Frost Mats Mattsson gick bort 1914, men redan tidigare hade hans söner, Anders och Karl, övertagit ledningen av faderns verkstad (FM Mattsson). Året 1926 lamslogs arbetet på FM Mattsson av en årslång strejk, som ledde till att Frost Karl året därpå startade en egen fabrik, Mora Armatur. 12 man följde med Frost Karl från det gamla företaget till Mora Armatur.

Idag har de båda företagen ca 60% av den svenska armaturmarknaden och konkurrerar i flera andra länder, men de är fortfarande belägna endast ett stenkast ifrån varandra i ursprungsbyn Östnor.