Garantivilkår – Generelt

Alle produkter fra Mora Armatur konstrueres og produseres i henhold til gjeldende EU-standarder. Produktene testes grundig i vår fabrikk før de leveres ut til kundene.

Vi ber deg om å lese og følge nøye bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med produktet. Korrekt installasjon, vedlikehold og bruk garanterer langvarig holdbarhet for produktet.

Du må ha fulgt produktets bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene samt gjeldende regler for å kunne benytte deg av garantien. Bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene  finner du i produktpakningen eller på vår hjemmeside. Monteringen må være fagmessig utført.

Reklamasjon
Hvis du ikke er fornøyd eller hvis varen er feilaktig, skal du reklamere varen der du kjøpte den (i butikken eller via installatøren). Som kunde skal du kunne dokumentere tidspunktet for innkjøp av varen ved å fremvise kvittering eller kopi av faktura for leveransen.

Slik får du hjelp
Kontakt din forhandler. Ta alltid vare på kvitteringen for kjøpet, den gjelder som garantibevis. Du må kunne fremvise kvitteringen for at garantien skal gjelde.