EGENSKAPER

  • Utsprång med väggbricka 53 mm (föravst. 93 mm)
  • Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
  • Återströmmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
K Lavena term.png
Nr. Art.nr RSK Beskrivning
1 159016.AE 8345116 Flödesratt, komplett
2 159026.AE Stoppring för avst. ratt
3 409354.AA 8345137 Keramiskt överstycke, butiksförpackad
4 159017.AE 8345115 Temperaturratt, komplett
5 159025.AE Stoppring för temp. ratt
6 708764.AE 8345114 Termostatinsats
7 459202.AE 8344836 Omkastare
8 708449.AE 8439688 Stoppring, temperaturvred
9 708042.AE 8345107 Termostatinsats
10 708451.AE 8439689 Stoppring för avstängningsratt
11 129380.AE 8345651 Backventil (2 st), 160 c/c
12 409659.AE 8187025 Utloppsnippel M18x1xG1/2

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc