EGENSKAPER

  • Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
  • Säkerhetsspärr 38°
  • Utsprång med väggbricka 60 mm (Föravst. 100 mm)
  • Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc