Våra energisparfunktioner

Energi og miljø

Poenget med en energieffektiv levemåte er ikke at vi daglig skal utsette oss for kalde dusjer i mørke rom. Det handler i stedet om å skaffe seg innsikt og få en slutt på den unødvendige sløsingen som ikke har noen funksjon. Vi slår et slag for at man sparer energi på en smart måte. Ved hjelp av ny teknologi kan man jo faktisk kombinere miljøbevissthet med opprettholdt livskvalitet og komfort.

En ganske ukjent faktor blant de energibesparende tiltakene er bytte av kraner. Energimerking av kjøleskap og frysere har økt allmennhetens bevissthet om energiforbruket. Men det er ikke så mange som vet at ved å bytte til en energieffektiv kran kan man årlig spare like mye energi som en moderne fryseboks forbruker.
En vanlig husholdning kan spare cirka 3 900 kroner per år ved å bytte ut tre vanlige vannkraner – ved oppvaskbenk, servant og dusj – med nye energieffektive kraner. Smart, ny teknologi gjør at vannets temperatur og mengde oppleves som uforandret. Med nye, effektive kraner sparer man inn ca. 40 prosent av varmtvannsforbruket. En test som det svenske Luftfartsverket har gjennomført på Arlanda flyplass, viser at man kan spare opptil 60 prosent av varmtvannet ved å bytte vannkran på et toalett.

Spar vann på kjøkken og baderom

Ved å installere energisparesystemet Mora ESS i kombinasjon med Mora Turbo og Mora Eco-strålesamler ved oppvaskbenk og servant, kan man oppnå en varmtvannsbesparelse på opptil 40 prosent.
Det er mulig fordi Mora ESS gjør at det bare kommer kaldt vann når kranens spak står i posisjonen rett frem. Man må altså gjøre et aktivt valg hvis man vil ha varmtvann, fordi det først kommer når spaken vris til venstre for midtlinjen. Det gjør at man ved korte tappinger unngår å trekke opp varmtvann i rørene som siden står og avkjøles til ingen nytte. En undersøkelse utført av Energimyndigheten i Sverige (SP AR 2008:10) viste nettopp at over 57 % av alle spylinger i en husholdning varer under ett minutt.
 

On moraarmatur.com, we use cookies to improve your experience of our website. By clicking on "I agree" you are consenting to the use of cookies.

Read more about how Mora Armatur works with cookies and how you can remove them.