Energi och miljö

Poängen med ett energieffektivt leverne är inte att vi dagligen ska utsätta oss för kallduschar i mörka rum, utan att skaffa insikt om och bryta det slentrianmässiga slöseriet som inte fyller någon funktion. Vi förespråkar att man sparar energi på ett smart sätt. Med hjälp av ny teknik kan man ju faktiskt kombinera miljötänk med en bibehållen livskvalitet och komfort.

En ganska okänd faktor bland de energibesparande åtgärderna är byte av kranar. Energimärkning av kylar och frysar har ökat allmänhetens medvetenhet om deras energiförbrukning, men få vet i dag att byter man till en energieffektiv kran kan man årligen spara lika mycket energi som en modern frys förbrukar.

Ett normalhushåll kan spara cirka 3 900 kronor per år genom att byta ut tre vanliga vattenkranar – vid diskbänk, tvättställ och dusch till nya energieffektiva kranar. Smart ny teknik gör att vattnets temperatur och flöde upplevs som oförändrat. Nya effektiva kranar sparar in cirka 40 procent av varmvattenanvändningen. Ett test som Luftfartsverket genomfört på Arlanda visar att man kan spara upp till  60 procent av varmvattnet genom att byta vattenkran på en toalett.
 
 

Spara vatten i kök och tvättställ

Genom att installera energisparsystemet Mora ESS i kombination med Mora Turbo och Mora Eco-strålsamlare vid diskbänk och tvättställ, möjliggörs en varmvattenbesparing på upp till 40 procent.
Det här är möjligt då Mora ESS gör att enbart kallt vatten kommer när blandarspaken står i läget rakt fram. Man måste alltså aktivt tänka till när man vill ha varmvatten, eftersom det kommer först när spaken vrids till vänster om mittlinjen. Det här gör att man vid korta tappningar undviker att dra upp varmvatten i rören som sedan står och kallnar till ingen nytta. En undersökning gjord av Energimyndigheten (SP AR 2008:10) visade just att över 57% av alla spolningar i ett hushåll är under en minut långa.