Takuuehdot

Kaikki FM Mattsson/Mora Armatur tarvikkeet ja varusteet on suunniteltu ja valmistettu voimassaolevien EU-standardien mukaisesti. Tuotteet testataan perusteellisesti tehtaallamme ennen toimittamista asiakkaalle. Pyydämme käyttäjää lukemaan tuotteen mukana toimitettavat käyttö- ja hoito-ohjeet ja noudattamaan niitä huolellisesti. Oikein tehty asennus, hoito ja käyttö takaavat tuotteen pitkäkestoisuuden.

Reklamaatio
Jos et ole tyytyväinen tai, jos tavara on viallinen, sinun on reklamoitava se ostopaikassa (myymälässä tai asentajan välityksellä). Asiakkaana sinun on vahvistettava tavaran ostoajankohta esittämällä ostokuitti tai kopio tavaran toimitusta koskevasta laskusta.

Takuut
Takuun voimassaolo edellyttää sekoittimen oikein suoritettua asennusta ja käyttöä. Putkituksen ja asennuksen on oltava ammattitaitoisesti tehtyjä ja täytettävä voimassa olevat toimialamääräykset. Takuu ei kata jäätymisvaurioita eikä veden epäpuhtaudesta johtuvia vaurioita ja toimintavikoja. Takuu ei koske myöskään vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä puhdistuksesta (voimakkaasta hankaamisesta tai hiovien/syövyttävien puhdistusaineiden käytöstä). Takuu ei korvaa tavallisesta kulumisesta aiheutuvia vikoja, kuten pintanaarmuja eikä virheellisestä ja/tai huolimattomasta asennuksesta, muunmerkkisten varaosien käytöstä, virheellisestä käytöstä tai asennus- tai huolto-ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvia vikoja.

Takuu ei kata kolmannelle osapuolelle aiheutuneita kustannuksia eikä muita kuin toimitettua tavaraa koskevia kustannuksia. Nämä mahdolliset muut kustannukset on katettava asennuksen suorittavan yrityksen tai käyttäjän vakuutuksella.

Takuu ei koske tuotteita, jotka on merkitty ei toimiviksi tai näyttelykappaleiksi.

Esittelykappaleet eivät kuulu takuun piiriin.

Vahingot, joiden syynä on veden tai ympäristön laadusta johtuva jännityskorroosio (kuten yli- tai alipaine tai yli- tai alijännite) sekä virheellinen asennus, eivät sisälly tuotevastuuseen.

2 vuoden takuu
Kuluttajansuojalain mukaisesti hyvitämme valmistus- ja materiaalivirheet kahden (2) vuoden aikana. FM Mattsson/Mora Armatur tuotteiden takuuaika on 2 vuotta ostopäivästä lukien, tai jos ostotosite puuttuu, 2 vuotta tavaran käyttöönotosta lukien (asennetun tavaran lopputarkastusajankohta on osoitettava).  Reklamaatio on hyväksytettävä FM Mattsson/Mora Armatur illa ennen työn aloittamista.

Lisäksi FM Mattsson/Mora Armatur antaa toimintatakuun 5 vuoden ajaksi sekoittimen käyttöönotosta lukien toimittamalla veloituksetta uuden varaosan, jonka asennuksen asiakas kuitenkin maksaa. Toimintatakuu kattaa seuraavat osat:

5 vuoden kalkkitakuu
Käyttöveden korkea kalkkipitoisuus ei vaikuta sekoittimiemme toimivuuteen. Sen me takaamme. Sitoudumme korjaamaan mahdolliset viat, jos kalkkisaostumat heikentävät sekoittimen säätöyksikön toimivuutta. Takuu koskee kaikkia FM Mattsson/Mora Armatur sekoittimia, joissa on lämpötilaa ja painetta säätävä termostaattisisäosa.

5 vuoden tasalämpötakuu
Takaamme, että juoksevan veden lämpötila vaihtelee korkeintaan ±1 °C, vaikka sen lämpötila ja paine putkistossa vaihtelevat standardin SS-EN 1111 puitteissa. Takuu luonnollisesti edellyttää, että verkostosta saa lämmintä käyttövettä. Takuu koskee kaikkia FM Mattsson/Mora Armatur sekoittimia, joissa on lämpötilaa ja painetta säätävä termostaattisisäosa.

5 vuoden paineiskuttomuustakuu
Pehmeän sulkeutumisen varmistava ainutlaatuinen tekniikkamme estää putkiston paukahtelut ja paineiskut. Sen me takaamme. Sitoudumme korjaamaan mahdolliset viat, jos sekoittimen sulkeutumisaika ei ole vähintään 0,2 sekuntia. Takuu koskee kaikkia FM Mattsson/Mora Armatur pehmeästi sulkeutuvia yksiotehanoja.

5 vuoden tippumattomuustakuu
Takaamme, etteivät termostaatti- ja yksiotesekoittimiemme säätöyksiköt aiheuta vuotoa viiden vuoden aikana sekoittimen käyttöönotosta lukien

Toimintatakuu ei kata paristoja, poresuutinta eikä muita osia, jotka vaativat säännöllistä huoltoa. Se ei myöskään kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet liasta tai virheellisestä asennuksesta. Katso lisätiedot mukana toimitetusta asennus- ja huolto-ohjeesta.

10 vuoden varaosatakuu
Tuotteemme ovat korkealaatuisia ja valmistettu kestämään useita vuosia. FM Mattsson/Mora Armatur toimittaa sekoittimen toimivuuden ylläpitäviä varaosia vähintään 10 vuotta sen jälkeen, kun sekoitin on poistunut valikoimasta. Lisätarvikkeille ja suihkuseteille taataan vaihtotuotteiden tai vastaavien materiaalien saatavuus niiden toimivuuden ylläpitämiseksi. Pintakäsitellyille tuotteille, jotka eivät ole kromattuja, taataan varaosien saatavuus 2 vudoen ajan siitä, kun tuote poistuu valikoimasta.