Mora Inxx A1 med høy tut

Mora Inxx forener form og funksjon på en kompromissløs måte. Den forskjønner omgivelsene og tar seg frihet til å omsette vakker design i daglig bruk. Her i et kjøkkenbatteri med svingbar tut. Under den rene overflaten har vi naturligvis innlemmet våre unike komfort- og sikkerhetsfunksjoner, for vi kompromisser av prinsipp aldri.

EGENSKAPER

  • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
  • Mora Eco konstantvannmengde 7,6 l/min ved 2-6 bar
  • Svingbar tut 120°
  • For hull i benk Ø29-37 mm

Tilbakeslagssikring AA

On moraarmatur.com, we use cookies to improve your experience of our website. By clicking on "I agree" you are consenting to the use of cookies.

Read more about how Mora Armatur works with cookies and how you can remove them.