Spara vatten och energi

Enligt branschorganisationen Svenskt vatten förbrukar vi i Sverige ca 140 liter vatten varje dag. Och i ett hushåll går en femtedel av energin åt till varmvatten. Det kan du påverka. För våra kranar är inte bara vackra och funktionella, utan även energieffektiva.

Energieffektivt
Nu finns ett objektivt märkningssystem som visar exakt hur mycket energi din kran och dusch förbrukar. Systemet har utvecklats av flera olika parter som armaturtillverkare, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter (bland annat Energimyndigheten). Till grund ligger standardiserade laboratorietester och certifieringsregler. Tanken är enkel: att ge en opartisk hjälp till inköpare, installatörer, klimatrådgivare och konsumenter.

Så här går märkningen till
För att få fram energiprestandan mäts och registreras flöde, blandvattentemperatur och spoltid för tolv olika aktiviteter. Delarna summeras sedan och man får fram total energianvändning som återges på etiketten. Det här värdet avgör vilken energiklass kranen och duschen tillhör.

Vi tycker att det är ett riktigt bra initiativ.
Läs mer om energiklassningen på Kiwas hemsida

 

Mora ESS

Mora ESS är en funktion som innebär att du sparar varmvatten utan att det påverkar känslan. När du har spaken i läget rakt fram ser kallstarten till att det alltid kommer kallt vatten.

Undersökningar visar att majoriteten av de gånger vi spolar i kranen, är den öppen mindre än 30 sekunder. Även fast vi inte hinner känna det, så sätter de här korta spolningarna igång aktivitet i rören för att leverera både varmt och kallt vatten. Det betyder att energikrävande varmvatten kommer börja röra sig mot kranen, trots att det aldrig kommer till användning eller behövs. Här kommer vår kallstartsfunktion in i bilden.

Med spaken i läget rakt fram, den allra vanligaste placeringen, sker alltså bara tillförsel av kallvatten. Viktigt att lyfta är att funktionen inte på något sätt påverkar hur snabbt det går att få fram varmvatten – det fungerar precis likadant som vanligt när du vrider kranen åt det varmare hållet till vänster. Först när du placerar spaken till vänster om centrumlinjen kommer inblandningen av varmvatten. Det innebär att komforten bibehålls – du märker ingen skillnad – samtidig gjort en insats för miljön. Nästa gång du spolar vatten startar du alltså direkt från kallt och slösar därmed inte med varmvatten.

Dessutom gör kallstartfunktionen att du får en extra stor ”kallvattenzon”, det vill säga ett rörelseområde på cirka 30° för spaken där det bara kommer kallvatten. Detta innebär en nästan obefintlig risk för ofrivillig varmvatteninblandning. Det kan jämföras med den konventionella kranar som endast har en kallvattenzon på 5°. Tappvarmvatten kan utgöra en hälsorisk och ska inte användas för mat och dryck.