Sedan 1927 har vi tillverkat tidlösa kranar med filosofin att de ska hålla. För dig, för ditt hem, för livet runt kranen och för miljön.

Hållbarhet för oss är att se helheten, och vara miljömedvetna genom hela produktionskedjan. Därför börjar vi på hemmaplan, i vår egen fabrik i Mora genom att fokusera på de små miljöutmaningarna i vardagen. När vi tillverkar våra kranar och duschar tar vi mesta möjliga miljöhänsyn i varje steg – från utformning och materialval till produktion, transporter, användning och återvinning.