We use cookies for the best customer experience. If you close this window, you have accepted that cookies are used on the site.  About cookies

Close 

Bild tvätt

Servantbatteri

Enheten monteres vertikalt på blandebatteriets kaldtvannstilkobling. For å garantere desinfisert og trygt vann, anbefaler vi kraner som kun er beregnet på kaldt vann. Veggfeste fås som tilbehør.

Sikre tappepunkter

Det er også mulig å lage et antall sikre tappepunkter i et anlegg. Ved et bakterieutbrudd i det allmenne VA-systemet har man fortsatt tilgang til desinfisert tappevann og slipper å hente det på anviste plasser. Det gjør det enklere å opprettholde virksomheten, f.eks. for sykehus, eldreboliger osv.

Sikre tappepunkter