We use cookies for the best customer experience. If you close this window, you have accepted that cookies are used on the site.  About cookies

Close 

Miljø & kvalitet

ISO 9001

Siden 1993 har vårt kvalitetssystem vært sertifisert i henhold til den internasjonale kvalitetsnormen ISO 9001. Alle hos Mora Armatur påvirker kvaliteten på produkter og tjenester. Takket være at vi har innført kvalitetssikringssystemet ISO 9001 kan vi konsekvent eliminere eventuelle feilkilder. Kvaliteten styres kontinuerlig gjennom hele produksjonsprosessen (fra produktutvikling til varen er hos kunden). Kvalitet i alle ledd.

ISO 14001

Mora Armatur arbeider målbevisst med miljøspørsmål. Ett ledd i dette arbeidet er vårt miljøledelsessystem, som siden 2000-03-10 har vært sertifisert i henhold til den internasjonale miljøledelsesstandarden ISO 14001.

Skriv ut