En bærekraftig produksjon

Med våre innovative tekniske løsninger og 150 års erfaring produserer vi kraner som er både bærekraftige og miljøvennlige – gjennom hele kjeden fra design til gjenvinning.

Lokalprodusert
All vår produksjon finner sted i Mora, Sverige. Det gjør det enkelt for oss å kontrollere våre utslipp og vår miljøpåvirkning. Vi får også korte transportstrekninger til våre leverandører og kunder i Skandinavia.
Miljøvennlig
De fleste av våre råvarer kommer fra Sverige. Vi etterstreber alltid å bruke miljøvennlige og blyfrie materialer, og gjenvunne materialer når vi kan det. Når vi produserer nye produkter, prøver vi alltid å minske vår totale miljøbelastning.
Gjenvinning
Når kranen din er uttjent, kan du levere den til oss for gjenvinning. Vi sørger for at de ulike materialene blir tatt hånd om på rett måte. 

On moraarmatur.com, we use cookies to improve your experience of our website. By clicking on "I agree" you are consenting to the use of cookies.

Read more about how Mora Armatur works with cookies and how you can remove them.