Ved å velge en bærekraftig kran bidrar du til en bærekraftig livsstil

For oss er bærekraft å se helheten og være miljøbevisste gjennom hele produksjonskjeden. Derfor begynner vår bærekraftinnsats på hjemmebane, i vår egen fabrikk i Mora, Sverige. Når vi produserer våre kraner og dusjer, tar vi størst mulig miljøhensyn i hvert trinn – fra utforming og materialvalg til produksjon, transport, bruk og gjenvinning.