Ved å velge en bærekraftig kran bidrar du til en bærekraftig livsstil

For oss er bærekraft å se helheten og være miljøbevisste gjennom hele produksjonskjeden. Derfor begynner vår bærekraftinnsats på hjemmebane, i vår egen fabrikk i Mora, Sverige. Når vi produserer våre kraner og dusjer, tar vi størst mulig miljøhensyn i hvert trinn – fra utforming og materialvalg til produksjon, transport, bruk og gjenvinning.

On moraarmatur.com, we use cookies to improve your experience of our website. By clicking on "I agree" you are consenting to the use of cookies.

Read more about how Mora Armatur works with cookies and how you can remove them.