We use cookies for the best customer experience. If you close this window, you have accepted that cookies are used on the site.  About cookies

Takuut ja reklamaatiot

Reklamaatio
Jos et ole tyytyväinen tai, jos tavara on viallinen, sinun on reklamoitava se ostopaikassa (myymälässä tai asentajan välityksellä). Asiakkaana sinun on vahvistettava tavaran ostoajankohta esittämällä ostokuitti tai kopio tavaran toimitusta koskevasta laskusta.

Takuut
Takuun voimassaolo edellyttää hanan oikein suoritettua asennusta ja käyttöä. Putkituksen ja asennuksen on oltava ammattitaitoisesti tehtyjä ja täytettävä voimassa olevat toimialamääräykset. Takuu ei kata jäätymisvaurioita eikä veden epäpuhtaudesta johtuvia vaurioita ja toimintavikoja. Takuu ei koske myöskään vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä puhdistuksesta (voimakkaasta hankaamisesta tai hiovien/syövyttävien puhdistusaineiden käytöstä). Vikoja, jotka johtuvat tuotteen normaalista kulumisesta, virheellisestä asennuksesta, virheellisestä käytöstä tai asennus- tai huolto-ohjeiden laiminlyönnistä, ei korvata.

Takuu ei kata kolmannelle osapuolelle aiheutuneita kustannuksia eikä muita kuin toimitettua tavaraa koskevia kustannuksia. Nämä mahdolliset muut kustannukset on katettava asennuksen suorittavan yrityksen tai käyttäjän vakuutuksella.

Takuuaika
Mora Armatur tuotteiden takuuaika on 5 vuotta valmistus- ja materiaalivirheiden varalle ostopäivästä lukien, tai jos ostotosite puuttuu, 5 vuotta tavaran käyttöönotosta lukien (asennetun tavaran lopputarkastusajankohta on osoitettava).

Varaosia saatavana 10 vuotta sen jälkeen, kun hana on poistunut valikoimasta. Tuotteemme ovat korkealaatuisia ja valmistettu kestämään useita vuosia. Mora Armatur toimittaa hanan toimivuuden ylläpitäviä varaosia vähintään 10 vuotta sen jälkeen, kun hana on poistunut Mora Armaturin valikoimasta. Lisätarvikkeille ja suihkuseteille taataan vaihtotuotteiden tai vastaavien materiaalien saatavuus niiden toimivuuden ylläpitämiseksi. Pintakäsitellyille tuotteille, jotka eivät ole kromattuja, taataan varaosien saatavuus 2 vuotta sen jälkeen, kun tuote on poistunut Mora Armaturin valikoimasta.

Tulosta sivu