We use cookies for the best customer experience. If you close this window, you have accepted that cookies are used on the site.  About cookies

Garantiid ja garantiinõuded

Garantiid ja garantiinõuded

Garantiinõue

Kui te pole tootega rahul või toode on defektne, saate esitada garantiinõude müügikohas, kust te selle toote ostsite (kaupluses või paigaldusettevõttes). Kliendi kohustuseks on tõendada toote ostukuupäev, esitades ostutšeki või kohale toimetamisel kaasas olnud müügiarve.

Garantiid

Et garantii kehtiks, peab segisti paigaldus ja kasutamine olema olnud korrektne. Veetorud ja muud komponendid peavad olema paigaldatud professionaalselt ning vastama valdkonnas kehtivatele regulatsioonidele. Garantii alla ei kuulu külmakahjustused ega rikked, mis on tekkinud ebapuhta vee tagajärjel. Garantii ei kata ka tavakasutusest tulenevat kulumist ega ebakorrektsel puhastamisel (küürimisel ja abrasiivsete või korrodeerivate puhastusvahendite kasutamisel), valest paigaldusest, väärkasutusest või paigaldus- ja hooldusjuhiste täitmata jätmisest tulenevaid kahjusid.

Garantii ei kata kolmandate osapoolte kulusid või kulusid, mis ei ole otseselt seotud garantiialuse tootega. Sellised kulud hüvitab paigaldusettevõtte või kasutaja kindlustus.

Garantiiaeg

Mora Armatur toodetele kehtib 2-aastane garantii alates ostukuupäevast või kui ostukuupäev on teadmata, siis 2 aastat alates toote esmasest kasutamisest (klient peab suutma tõendada paigaldatud toote viimase tehnilise ülevaatuse kuupäeva). Tootmis- ja materjalidefekte katab 5-aastane garantii alates ostukuupäevast.

Varuosad on saadaval 10 aastat pärast toote müügilt kõrvaldamist. Meie tooted on kõrge kvaliteediga ning valmistatud aastatepikkuseks kasutamiseks. Toote toimimise tagamiseks garanteerib Mora Armatur varuosade saadavuse vähemalt 10 aastaks pärast segisti kõrvaldamist Mora Armatur tooteseeriast. Toote toimimise tagamiseks garanteeritakse varuosade või võrdväärsete komponentide saadavus dušisüsteemidele ja tarvikutele. Pinnatud toodete puhul, mis ei ole kroomitud, tagatakse varuosade saadavus kaheks aastaks pärast toote kõrvaldamist Mora Armatur tooteseeriast.

Prindi